Årskonferens 2023

13-15 september 2023 i Jönköping

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, höll sin årskonferens i vackra Jönköping. Vi var totalt 114 deltagare under årets konferens där vi under onsdagen och torsdagen fick möjlighet att fördjupa vår förståelse av Jönköpings unika utmaningar i planeringen, vilka utmaningar vi står inför på bostadsmarknaden samt hur statistiken utvecklas för att inte bara förstå samhället utan även utveckla samhället. Under fredagen fick vi inspel från både Göteborg och Stockholm om hur det praktiska arbetet med statistik utvecklats under de senaste åren samt SCB:s utveckling av BAS. Vi fick en fördjupad bild av landsbygdskommuners utmaningar i ett alltmer urbaniserat Sverige samt en genomgång av Malmös tillväxtkommissions slutrapport. Slutligen en presentation av hur vi kan orientera oss i en värld av klimatomställning och energikris.

Programmet från 2023 års konferens finner du här.

Presentationer

Johan Fritz, Jönköpings stadsdirektör

Välkommen till Jönköping!

Christina Stenberg, Jönköpings stadsbyggnadsdirektör

Jönköping sjöarnas stad

Lennart Weiss, Veidekke

Kollaps för bostadsbyggandet

Ted Lindqvist, Evidens

Så bryter vi boendesegregationen

Maria Pleiborn, WSP

40-talister i 70-talsvillor

Dan Hedlin, Stockholms universitet

Om statistik inte funnes

Ola Odebäck, SKR

Från data för rapportering till data för verksamhetsutveckling

Lutz Ewert och Henrik Söderholm, Göteborg stad

Har ni några siffror?

Emanuel Raptis och Emma Andersson, Region Stockholm

Att tillgängliggöra statistik

Susanne Gullberg Brännström, SCB

Befolkningens arbetsmarknadsstatus – BAS

Lina Bjerke, Internationella handelshögskolan i Jönköping

Landsbygdsutveckling i ett urbaniserat Sverige

Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola och ordförande i Tillväxtkommissionen i Malmö

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö

Björn Sandén, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Omvägar och utvägar – att navigera i klimatomställning och energikris

 

 

Share