Årskonferens 2019

2019 års KSP-konferens i Umeå gick under temat ”Utblick genom Norrlandsfönstret – Nya perspektiv på jämställdhet, hållbarhet och mätbarhet”.

Konferensens fokus låg på jämställhet, hållbarhet och mätbarhet. Axplock ur programmet är Po Tidholm som tillsammans med Annika Wallenskog reflekterade över ett hållbart förhållande mellan stad och landsbygd, idag och i framtiden. Agenda 2030 analyserades både ur perspektivet hur långt vi idag kommit i kommunsverige, samt hur vi följer utvecklingen. Konferensen avslutades med Jonna Bornemarks föreläsning om att mäta det omätbara.

Här hittar du programmet i sin helhet

Presentationer

Umeå i förändring – Thomas Lundgren, samhällsplanerare, och Sandrine Rivoire, mark- och
exploateringsingenjör, Umeå kommun

Hur får vi ett hållbart kommunsverige? – Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Agenda 2030 – från det globala till det lokala – Annika Lindberg, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Hur följer vi upp målen i Agenda 2030? – Per Sandgren, projektledare, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

Att mäta klimatavtryck – Anna Gemzell, planerare, Umeå kommun

Hur ser jämställdheten ut i Sveriges kommuner? – Helena Löf, jämställdhetsstatistiker, SCB

Hur kan vi använda DeSO? – Stefan Palmelius, statistiker, SCB

Fake news, fake everything? – Simon Lindgren, professor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet

Share