Filmade presentationer från den 6 november

Här kommer de tre inspelade presentationer som genomfördes under KSPs årsmöte den 6 november.

Presentationer

 1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
  1. Presentation: 00:00:00-00:31:30
  2. Diskussion: 00:31:30-00:39:30
 2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
  1. Presentation: 00:39:30-01:08:00
  2. Diskussion: 01:08:00-01:14:30
 3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)
  1. Presentation: 01:15:00-01:33:15
  2. Diskussion: 01:33:15-01:44:41
Share

Årsmöte 2020 den 6:e november

På grund av rådande coronaläge har styrelsen beslutat att flytta fram konferensen ett år så vi ses istället i Örebro den 8-10 september 2021. Sedan föreningen bildades som en avknoppning ur statistiska föreningen 1966 har föreningen anordnat 53 årskonferenser i följd. Att det nu i år, 2020, inte blir någon årskonferens är såklart en stor händelse utifrån att denna långa tradition bryts. Men samtidigt är det också ett tecken på de utmaningar som samhället står inför just nu.

Vi vet att många medlemmar, med sina kunskaper inom till exempel statistik, gör viktiga insatser idag med att ta fram underlag och göra prognoser. Vi hoppas att coronapandemin snart ska vara över och att saker och ting kan återgå till det normala.

För att upprätthålla ksp-andan och för att det inte ska gå för lång tid mellan möjligheterna att ”träffa” andra ksp:are så genomförs en ksp-dag i Stockholm den 6 november 2020 då även föreningens årsmöte kommer att genomföras.

Anmälan sker till styrelsen@ksp.se. Ange namn och organisation. Länk till digitalt möte kommer att mejlas ut i god tid.

Förmiddagens upplägg

Årsmötet kl.9-10

Presentationer kl.10-12

Presentationer

 1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
 2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
 3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)

Årsmöteshandlingar

Dagordning till årsmöte

Årsberättelse för föreningen KSP

Ekonomisk redovisning 2019/2020

Förslag till budget 2020/2021

Revisionsberättelse för föreningen KSP

Valberedningens förslag 2020

Från våra arbetsgrupper

Verksamhetsberättelse arbetsgruppen KOMPASS

Verksamhetsberättelse från arbetsgruppen NABO

Verksamhetsberättelse från Prognosgruppen

Verksamhetsberättelse från Visualiseringsgruppen

Share

Kommunstatistik on the go

Statistikmyndigheten SCB har tagit fram en webbapp som heter Kommuner i siffror. Där kan användaren enkelt hitta intressanta fakta om den kommun hen är intresserad av. Det går också att jämföra två kommuner i appen. Och med hjälp av mobilens geopositioneringsfunktion kan användaren automatiskt få fram information om den kommun där hen befinner sig.

Kommuner i siffror är främst framtagen för den intresserade allmänheten, turister, skolungdomar och unga vuxna. Den är mobilanpassad och smidig att använda på stående fot. Dessutom är den snygg, intuitiv och fylld med intressant information om landets alla kommuner. Appen gör det både lättare och roligare att hitta och använda SCB:s regionala statistik!

Sprid gärna länken till din kommuns lärare och turistbyråpersonal som arbetar nära målgrupperna!

Appen är en så kallad webbapplikation. Det innebär att den är webbaserad och nås via scb.se. Utvecklingen av appen har delvis finansierats av EU:s statistikkontor Eurostat.

Testa Kommuner i siffror idag!

Share