Årsmöte 2020

På grund av rådande coronaläge har styrelsen beslutat att flytta fram konferensen ett år så vi ses istället i Örebro den 8-10 september 2021. Sedan föreningen bildades som en avknoppning ur statistiska föreningen 1966 har föreningen anordnat 53 årskonferenser i följd. Att det nu i år, 2020, inte blir någon årskonferens är såklart en stor händelse utifrån att denna långa tradition bryts. Men samtidigt är det också ett tecken på de utmaningar som samhället står inför just nu. Vi vet att många medlemmar, med sina kunskaper inom till exempel statistik, gör viktiga insatser idag med att ta fram underlag och göra prognoser. Vi hoppas att coronapandemin snart ska vara över och att saker och ting kan återgå till det normala.

För att upprätthålla ksp-andan och för att det inte ska gå för lång tid mellan möjligheterna att fysiskt träffa andra ksp:are så planerar styrelsen för en ksp-dag i Stockholm den 6 november 2020 då även föreningens årsmöte kommer att genomföras.

Anmälan sker till styrelsen@ksp.se. Ange namn och organisation. Länk till digitalt möte kommer att mejlas ut i god tid.

Presentationer

  1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
  2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
  3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning till årsmöte

Årsberättelse för föreningen KSP

Ekonomisk redovisning 2019/2020

Förslag till budget 2020/2021

Revisionsberättelse för föreningen KSP

Valberedningens förslag 2020

Från våra arbetsgrupper

Verksamhetsberättelse arbetsgruppen KOMPASS

Verksamhetsberättelse från arbetsgruppen NABO

Verksamhetsberättelse från Prognosgruppen

Verksamhetsberättelse från Visualiseringsgruppen

Share