KOMPASS

KOMPASS utläses Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik och är en referensgrupp gentemot Statistiska centralbyrån i frågor som rör sysselsättningsstatistik och Centrala företags- och arbetsställeregistret. Statistikens kvalitet och möjligheter till förbättringar står ständigt på gruppens program.

Medlemmar

Lutz Ewert Göteborg
Frida Wahlström Eskilstuna
Karolina Andersson SCB
Henrik Persson Helsingborg
Sofia Löfgren SCB
Ronnie Kihlman Växjö
Malin Udén Västerås
Mona Stensmar Petersen Karlstad

 

Relaterade dokument

 

Share