KOMPASS

KOMPASS utläses Arbetsgruppen för kommunal påverkan på arbetet med sysselsättningsstatistik och är en referensgrupp gentemot Statistiska centralbyrån i frågor som rör sysselsättningsstatistik och Centrala företags- och arbetsställeregistret. Statistikens kvalitet och möjligheter till förbättringar står ständigt på gruppens program.

Medlemmar

Lutz Ewert Göteborg
Frida Wahlström Eskilstuna
Elisabeth Blom SCB
Göran Carlsson Trollhättan
Anna Welin Västerås
Malin Andersson SCB
Lukas Gamerov SCB
Marcus Ershammar Upplands Väsby
Karin Berntsson Jönköping
Mona Stensmar Petersen Karlstad
Henrik Persson Helsingborg
Peter Sundström Västerås

 

Relaterade dokument

 

Share