Visualiseringsgruppen

Visualiseringsgruppens syfte är att bevaka och problematisera inom området visualisering. Att vid behov föra dialog med, men samtidigt stå oberoende från olika programvaruleverantörer. Den avgränsning som används inledningsvis för gruppen är följande: Att visualisera SCB-data och egeninsamlad data för de målgrupper som är aktuella inom kommunstatistiken.

Medlemmar

Jimmy Lindahl Linköping
Alexandra Deng Ronström Norrköping
Magnus Forslund Sveriges Kommuner och Landsting
Henrik Gustafsson Göteborg
Frida Berglund Kristianstad
Ida Karlsson Region Skåne
Monica Lindqvist Borås
Peter Möller Region Dalarna
Jens Nilson Lund

 

Relaterade dokument

Share