Visualiseringsgruppen

Visualiseringsgruppens syfte är att bevaka och problematisera inom området visualisering av statistik och data. Fokus i arbetet är att bidra till utvecklingen av visualiseringen av både SCB-data och egeninsamlad data för föreningens medlemmar.

Om du har frågor kring något som rör visualisering får du gärna skicka dina funderingar till oss i gruppen så hjälper vi dig bäst vi kan. Är du intresserad av att bli medlem i gruppen får du gärna ta kontakt med oss.

Medlemmar

Jimmy Lindahl Linköpings kommun
Magnus Forslund Sveriges Kommuner och Regioner
Henrik Gustafsson Göteborgs stad
Anders Elias Stockholms stad
Clara Holmberg Region Skåne
Monica Lindqvist Borås stad
Peter Möller Region Dalarna
Per Dyfvelsten Eskilstuna kommun
Jens Nilson Lunds kommun
Sara Spjuth Rådet för främjande av kommunala analyser RKA
Susanna Norrby Göteborgs stad
Pernille Holmsgaard Afshari Västerås stad
Lars Kungberg Tourism in Skåne AB

Relaterade dokument

Share