Skatteverkets avregistreringar

Under hösten har Skatteverket avregistrerat personer som inte längre bor kvar i Sverige men fortsatt varit skrivna i landet. Detta medför att flera kommuner kommer att få en ökat utflyttning till utlandet under höstens månader.

KSP har i samverkan med Skatteverket tagit fram ett underlag som möjliggör att kommuner på egen hand kan se avregistreringar i sina kommuner, månad för månad. Underlaget kan användas till att justera utvandringar i kommande prognosunderlag för att undvika att överskatta framtida utvandringar till följd av de registerarbetet som nu Skatteverket genomför.

Underlaget ligger under medlemssidorna och uppdateras månadsvis.

 

 

Share