Tack för ett välbesökt demografiseminarium!

KSPs styrelse skickar ut ett särskilt tack till våra två föreläsare på det välbesökta seminariet som gick av stapeln den 28 mars 2023.

Att få lyssna till Stefan Svanströms initierade föreläsning om hur svenska kommuner utvecklats över tid och den upplysande presentationen av Gunnar Andersson om prognosmakares utmaning med att förstå framtida utveckling av antalet födda i våra kommuner var en ynnest. 

 

Stefan Svanströms presentation om hur kommunerna förändrats under 70 år finner du här.

Professor Gunnar Anderssons presentation om barnafödandet i Sverige finner du här.

Share
Share

Medlemsresa till Beneluxländerna 10-12 maj!

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, har en lång tradition av medlemsresor. Under maj 2023 anordnades en studieresa till Beneluxländerna.

Två varianter av resan erbjöds, ett statistikspår som innehöll ett besök på Eurostat i Luxemburg och ett planeringsspår som innehöll ett besök i Rotterdam i Nederländerna. Upplägget innebär att styrelsen stod för all planering av studiebesök och sociala aktiviteter. Förutom de intressanta studiebesöken gav resan möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter med likasinnade från andra kommuner. Det blev gemensamma luncher och middagar och viss tid för egna upptåg.

Vår förhoppning var att resan ska ge nya kunskaper och erfarenheter som resedeltagarna kan ta med hem till sina kollegor. Inom kort kommer en sammanfattning av resan att läggas upp under resor och exkursioner.

Här finner du medlemsresans program.

Share