Årskonferens 2018

Klicka på bilden för att se programmet

2018 års KSP-konferens i Lund gick under temat ”Ny teknik och nya arbetsvillkor – Om framtidens arbetsmarknad och andra utmaningar i våra kommuner”.

Kommunernas utmaningar med att orientera sig i framtidens landskap blir mer och mer komplexa med en allt snabbare teknisk utveckling. I automatiseringens tidsanda syftade konferensen problematisera hur samspelet mellan människan och maskinen kan komma att se ut i framtiden och hur detta kan tänkas påverka kommuner och regioner.

Se hela programmet

Presentationer
Människan och maskinen – Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
Kommunernas framtida utmaningar – Lisa Hörnström och Sverker Lindblad, Kommunutredningen
Automatisering och korsbranschövergångar – Jonathan Borggren, SkillFlow
Bristyrke eller överskott, vad tror vi om framtiden? – Anders Axelsson, Region Skåne
Arbete mellan misär och utopi – Roland Paulsen, Ekonomihögskolan Lunds universitet
Analysera med hjälp av Södertörnsanalysen – Marcel Moritz, Huddinge kommun och Peter Wikman, Botkyrka kommun
Cirkulär migration, vad innebär det? – Tomas Johansson, SCB

Share