Tyskland 1997

Snabbrapport från FFS och KSP:s studieresa till Tyskland

Föreningen för Samhällsplanering anordnade en studieresa till sydvästra Tyskland den 8- 13 november 1997. Ksp var med i de inledande planeringen av resan som etta v de första samarbetsprojekten mellan de båda föreningarna. Sex Ksp-medlemmar deltog också i resan med bidrag från föreningen, två representanter från styrelsen och fyra representanter från lika många arbetsgrupper.

Björn Boséus och Olle Wastesson hade tillsammans med Lisbeth Lindeborg gjort upp ett innehållsrikt och mycket intressant program och fungerade som reseledare. Lisbeth Lindeborg som är bosatt i området och håller på med en doktorsexamen om den tyska regionaliseringen gav oss en unik inblick i vad som pågår inom området. Vi hade också förberett oss genom att läsa hennes bok ”Regionalt samarbete i Europa – med tyska erfarenheter.

Målet för resan var sydvästra Tyskland där vi besökte Bundes-länderna Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland och även ett kort besök i Karlsruhe som tillhör Baden-Würtemberg. Vi studerade olika typer av regioner och microregioner, samarbete mellan kommuner inom och mellan delstaterna och samarbete mellan regioner och kommuner i grann-länderna Frankrike, Schweiz, Luxemburg och Belgien. I Tyskland har man lång tradition på gränsöverskridande samarbete och också stort behov av det p.g.a. godtyckliga gränsdragningar efter de olika fredssluten. Man ser också samarbete över nationsgränserna som viktigt för freden och europatanken.

Det är här alltför lite utrymme att beskriva alla detaljer i resan men några korta glimtar.

Vi besökte Frankfurt am Main och byrån för kommunal helhetsutveckling och stadsplanering där bl.a en intressant modell för hantering av invandrarfrågor presenterades. Man hade gett upp tanken på assimilering men arbetade hårt för integrering i en modell nämnd som Frankfurtermodellen.

Vi var i det Hessiska ministeriet för justitie- och Europa-angelägenheter och hörde om de ekonomiska svårigheter man hamnat i övergången från industrisamhälle till kunskaps-samhälle. Hessen är den näst största bidragsgivaren i det tyska skatteutjämningssystemet och känner starkt av de ökade ekonomiska åtagandena i de östra delstaterna.

I Karlsruhe besökte vi universitetet med dess stolta tekniska fakultet och såg ett alldeles nytt centrum för media och konst som man etablerat i gamla industrilokaler. Mycket imponerande!

I Saarbrücken, studerade vi stadsförnyelse med brukar-medverkan och vi hörde föredrag om hur det regionala samarbetet i Saar-Lor-Lux området, alltså samarbetet mellan de tyska, franska och luxenburgska nationsgränserna, fortskrider. Vi var också och lyssnade på en debatt i den Saarländska landtag, där debatten var livlig och man acklamerade medelst bänkdunkar.

Ja detta var bara ett smakprov på allt vad vi var med om. FFS tidskrift Plan kommer troligen med en mer utförlig reserapport.

 

Share