Prognosgruppen

Arbetsgruppen ägnar sig åt prognosfrågor och då i huvudsak frågor som rör befolkningsprognoser och demografi. Gruppen intresserar sig även för andra prognosområden som exempelvis utbildning och arbetsmarknad.

Om du har frågor kring något som rör prognoser får du gärna skicka dina funderingar till oss i prognosgruppen så hjälper vi dig bäst vi kan. Arbetar du med prognoser och är intresserad av att bli medlem i gruppen får du gärna ta kontakt med oss.

Medlemmar

Andreas Zeidlitz,
sammankallande
Jönköpings kommun
Lutz Ewert Göteborgs stad
Olle Kylensjö Norrköpings kommun
Sara Andersson Uppsala kommun
Robert Dahlin Luleå kommun
Thomas Lassi Helsingborgs stad
Karl McShane Malmö stad
Daniel Wester Statistikmyndigheten SCB
Susanne Eriksson Kalmar kommun
Dino Helmefalk Östra Göinge kommun
Sara Mikkelsen Region Skåne
Ellen Forsberg Stockholms stad
Christian Skarman Region Stockholm
Sandra Dovärn Huddinge kommun

Relaterade dokument

Share