Prognosgruppen

Arbetsgruppen ägnar sig åt prognosfrågor och då i huvudsak frågor som rör befolkningsprognoser och demografi. Gruppen har de senaste åren arbetat mycket med hur man kan göra bra prognoser under osäkra tider, vilket även utmynnade i en temadag i ämnet 2016. Gruppen intresserar sig även för andra prognosområden som exempelvis utbildning och arbetsmarknad.

Om du har frågor kring något som rör prognoser får du gärna skicka dina funderingar till oss i prognosgruppen så hjälper vi dig bäst vi kan. Arbetar du med prognoser och är intresserad av att bli medlem i gruppen får du gärna ta kontakt med oss.

Medlemmar

Andreas Zeidlitz,
sammankallande
Jönköpings kommun
Lutz Ewert Göteborgs stad
Charlotte Lundberg Norrköpings kommun
Peter Wikman Botkyrka kommun
Cecilia Olbin Gard Västra Götalandsregionen
Karl McShane/
Elvira Andersson
Malmö stad
Rasmus Andersson Statistiska centralbyrån
Susanne Eriksson Kalmar kommun
Peter Karlin Helsingborgs stad
Tobias Fagerberg Region Skåne
Erik Nygårds Linköpings kommun

 

Relaterade dokument

Share