Cambridge 1999

I mars 1999 besökte IT-gruppen under några intensiva dagar Cambridge i England. Syftet var att som goda européer se och jämföra samt om möjligt också lära något om statistik och planering på engelska villkor. Ett litet specialönskemål om att finna intressanta GIS-tillämpningar hade vi också med oss, även om det inte hade fått påverka resans uppläggning särskilt mycket. Det hade i stället möjligheterna att kunna kombinera yrkesinriktade språkstudier med studiebesök fått göra.

Arrangör var ett litet språkföretag, MPL International, vars ägare, Mark Perkins, är väl förtrogen med svenska för-hållanden efter några år som lärare i Sverige och på senare år som språkutbildare av svenskar av olika profession i Cambridge. Lektionerna ägde rum på Hughes College, ett av de mindre collegen i Cambridge, vilket gav en del intressanta inblickar i en ärevördig engelsk utbildningsmodell.

Språkundervisningen varvades med studiebesök och var upplagd som förberedelser för eller uppföljning av besöken. Tre organisationer hann vi med att besöka:

1) Peterborough City Council och dess Planning Department.
2) FPD Savills, ett världsomspännande företag i fastighets-branschen
3) Cambridgeshire County Council, en local authority med uppgifter ungefär som en svensk kommun, men på county level.

FPD Savills, som jobbar med fastigheter i olika former, köper och säljer och är bl.a. konsulter vid företagsetableringar av olika slag, ofta handel. För detta har man byggt upp en omfattande informationsdatabank som var det direkta föremålet för vårt intresse.

Peterborough är en snabbt växande stad på ca 160 000 invånare norr om Cambridge och en timmes snabbtågsresa från London. Staden fick en ordentlig skjuts i samband med newtownprojektet på sin tid och har dubblat sin storlek under de senaste 30 åren.

Vad fick vi då ut utav resan? Ja, resor ger ju alltid en massa kunskaper och erfarenheter, som är bra att ha i livets olika skeden. Att ha sett miljöer och träffat både vanliga människor och kollegor och lärt lite om deras vardag och arbete är naturligtvis en god grund för framtida kontakter och samarbeten i olika EU-projekt. Ett önskemål om medverkan i ett projekt om förnyelse av vattennära f.d. industriområden framfördes för övrigt i Peterborough.

Mer specifikt kan man konstatera att reseupplägget var bra. Att kombinera språkstudier med välvalda studiebesök är att få språket från två håll, samtidigt som man får sig en del fakta till livs. Att dessutom få tillfälle att praktisera gamla och nyvunna språkkunskaper tillsammans med de familjer vi bodde hos var en extra krydda. Med vår höga ambition att få se och lära så mycket som möjligt, blev naturligtvis programmet lite väl komprimerat. Det hade mått väl av att fördelas på ytterligare någon dag eller två.

En local authority i England skiljer sig en hel del från den svenska kommunen. Kommunnivån finns egentligen inte, utan county, som motsvarar län/landsting, utgör i princip den lägsta nivån. Dessa är emellertid hårt styrda av staten utan möjlighet att påverka den ekonomiska basen för sin verksamhet. Cirka hälften av sina inkomster får man genom skatt på fastigheter och företag. Villkoren för local authorities försämrades kraftigt under Mrs Thatchers regeringstid, då anslagen skars ner kraftigt samtidigt som nya uppgifter tillfördes. Som tjänsteman fick man alltså var uppfinningsrik för att skaffa resurser och partnerskap var en vanlig form. Cambridgeshire County Council svarade t.ex. för brottsstatistiken på uppdrag av polisen.

Utvecklingen är just nu mycket snabb i England. Det råder ett starkt befolknings- och etableringstryck. 4 miljoner bostäder kommer att behövas under de kommande 10-15 åren för att klara hushållsutvecklingen. Befolknings-prognoserna görs på departementsnivå och local authorities får veta hur stor del av tillväxten de förväntas ta hand om, vilket i sin tur ofta leder till konflikter, då man på den lokala nivån anser sig ha för lite resurser. Peterborough som, med stöd av den särskilda newtownssatsningen fördubblat sin storlek de senaste 30 åren, från 80 000 invånare till 160 000, inleder nu byggandet av ett nytt township, som skall omfatta ca 4500 lägenheter för ca 13 000 invånare på gammal industrimark, en satsning som man hoppas skall räcka i ca 20 år.

En återkommande diskussion är för övrigt den om brown fields och green fields, där det förstnämnda står för gammal industrimark ofta med nedslitna och förfallna byggnader, som local authorities naturligtvis gärna vill se omvandlade till nya fräscha miljöer, medan exploatörerna av kostnadsskäl föredrar att bygga på green fields dvs obebyggd mark.

Redan har ett handelscentrum öppnat, ett av det största i Europa, enligt uppgift, och närmare 100 butikskedjor har anmält intresse av att få vara med. Eftersom många nya affärscentra etableras är risken uppenbar, att olika lösningar kommer att bli ganska lika varandra.

Städer som Peterborough har naturligtvis svårt att få sina resurser att räcka till och får förlita sig på entreprenörerna och deras kompetens. Peterborough köper t.ex. mycket av den information man behöver från privata firmor som Savills.

Savills har en gyllene marknad, där man bättre än många local authorities kan samla in och bearbeta information för olika behov och sälja den dyrt. Man köper fastighetsdata från National Ordnance Survey och kartor ner på fastighetsnivå.

Från National Census från 1991 hämtar man befolkningsdata som utgör grund för Acorn Profiles of Population där köpkraften med stor detaljeringsgrad redovisas. Bostadstyperna uppgår t.ex. till 54 stycken, från Wealthy Suburbs, Large Detached Houses till Multi-Ethnic, High Unemployment, Overcrowding, en marknadsförares dröm.

Att företag som Savills har en marknad, förstår man, när man hör att Cambridgeshire County Council inte årligen kan få fram en aktuell befolkningssiffra. För att åstadkomma en god gissning hämtar man uppgifter om födda och döda från sitt registry office, där sådana händelser skall registreras. Hur många som går i skolan vet man på ett ungefär och befolkningen över 17 år kan man hämta från ett pre-election register, men lite glapp blir det ju här och var, särskilt som man inte vet hur många som flyttar in och ut eller hur många studenterna är. En omskakande upp-levelse för en gammal KSP:are. Och tänkvärd.

Sedan återstår att se om man i nästa (!) föredragning på engelska får lov att använda sig av formuleringar som ”a defacto deterioration”, ”a mismatch between supply and demand” eller rent av kan få dra till med ”an overall increase”. He who lives…

Ronnie Lind

Share