Årskonferens 2017

Statistik och verklighet – bostadsförsörjning, växande städer och attraktivitet

Vid 2017 års konferens i Karlskrona togs frågor upp som hur kommunerna kan möta den stora efterfrågan som finns på bostäder till följd av det höga flyktingmottagandet, hur vi kan ta fram nationell statistik som motsvarar verkligheten i kommunerna sett till bostadsbyggandet samt vilka mekanismer som styr människors boendepreferenser, både på lokal, regional och nationell nivå.

Se hela programmet

Presentationer
Bostadsbrist överallt – Marie Sand, Boverket
Kommunernas stora bostadsutmaningar – Micael Nilsson, Boverket
Vilka regler leder till rätt renoveringar – Hans Lind KTH
Statistik och verklighet i bostadsbyggandet – Rein Billström och Martin Verhage, SCB
Flyttkedjor – fungerar de – Maria Pleiborn, WSP
Flyttmönster inom Sverige – Christian Skarman, Sweco

Share