Årskonferens

Ett viktigt inslag i ksp:s verksamhet är årskonferenserna, som har ett brett innehåll och lockar många deltagare. Våra årskonferenser alternerar mellan olika kommuner i Sverige.

På årskonferenserna tar vi upp aktuella ämnesområden under föredrag och seminarier, gärna med ett visst tema. Föreningens arbetsgrupper brukar ansvara för några programinslag.

En viktig del i konferenserna är den sociala samvaron med kvällsaktiviteter och arrangemang med anknytning till värdkommunen.

Under 2019 hölls årskonferensen i Umeå, 4-6 september.

Share