Årskonferens

Ett viktigt inslag i ksp:s verksamhet är årskonferenserna, som har ett brett innehåll och lockar många deltagare. Våra årskonferenser alternerar mellan olika kommuner i Sverige.

På årskonferenserna tar vi upp aktuella ämnesområden under föredrag och seminarier, gärna med ett visst tema. Föreningens arbetsgrupper brukar ansvara för några programinslag.

En viktig del i konferenserna är den sociala samvaron med kvällsaktiviteter och arrangemang med anknytning till värdkommunen.

Under 2018 hölls årskonferensen i Lund, 19-21 september.

Share