Temadag om befolkningsprognoser 2016

Den 10 maj anordnade ksp:s prognosgrupp tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en temadag om befolkningsprognoser under osäkra tider. Den välbesökta tillställningen innehöll föredrag både från prognosgruppens medlemmar och externa föreläsare.

Foto temadag befolkningsprognoser

Nedan går det att ta del av både en sammanfattning av dagen signerad Peter Gustafsson från Helsingborg stad samt samtliga bildspel som visades under dagen.

Befolkningsprognoser under osäkra tider – sammanfattning

Presentationer

 

Share