Temadagar

Utöver årskonferenserna anordnar KSP temadagar. Målet för sådana dagar kan variera från diskussioner i frontlinjen till ren utbildning. Ofta är det någon arbetsgrupp som tar initiativet och som också står för arrangemangen.

Share