Medlemmar hjälper varandra!

Inom ksp:s arbetsgrupp Visualiseringsgruppen har det under året pågått ett arbete med att skapa en lathund kring att hämta statistik från SCB:s publika databaser för automatiserade uppdateringar. Nu är rapporten klar och redo att användas av våra medlemmar.

Du kan finna rapporten under våra medlemssidor.

Share