Styrelsen för ksp

I samband med föreningens årsmöte väljs en styrelse bland föreningens medlemmar. Samtidigt antas en budget och verksamhetsplan för kommande år. Styrelsen är arrangör av årskonferenserna, utser ledamöter i arbetsgrupperna och fattar beslut om medlemskap. En annan viktig uppgift för styrelsen är att bevaka medlemmarnas och kommunernas intressen i remissvar och andra yttranden som berör vårt yrkesområde.

Styrelsen består av tio ledamöter. Där bör finnas medlemmar från olika stora kommuner och de bör representera olika ämnesområden.

Ledamöter:

Martin Gustafsson
Ordförande ksp
Jönköpings kommun
översiktsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Mona Stensmar Petersen
Vice ordförande ksp
Karlstads kommun
controller, kommunledningskontoret
Max Wehlin
Kassör ksp
Varberg kommun
analytiker, kommunledningsförvaltningen
Magnus Eriksson
Sekreterare ksp
Nyköpings kommun
planerare, samhällsbyggnadskontoret
Hanna Chapman
Arbetsgruppskoordinator ksp
Västerås stad
enhetschef strategisk samhällsutveckling
Jens Nilson
Medlemsansvarig ksp
Lunds kommun
samhällsanalytiker, kommunkontoret
Daniel Levisson
Webbansvarig ksp
Umeå kommun
strategisk utveckling, samhällsbyggnadsförvaltningen
Elisabet Bremberg
Nyhetsbrevsansvarig ksp
Stockholms stad
samhällsanalytiker, stadsledningskontoret
Christina Grandelius
adjungerad ledamot
SCB 
Statistiska centralbyrån
avdelningen för regioner och miljö
Kenneth Åhlvik
adjungerad ledamot SKR
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
avdelningen för ekonomi och styrning
Karl Nygren Uppsala kommun
Samhällsanalytiker, Kansli, strategi och planering

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen@ksp.se.

Revisorer:

Karin Althoff Västra Götalandsregionen
Henrik Söderholm Göteborgs stad

Valberedning:

Andreas Zeidlitz
Sammankallande
Jönköpings kommun
Magnus Forslund Region Västmanland
Olle Kylensjö Norrköping kommun
Share