Styrelsen för ksp

I samband med föreningens årsmöte väljs en styrelse bland föreningens medlemmar. Samtidigt antas en budget och verksamhetsplan för kommande år. Styrelsen är arrangör av årskonferenserna, utser ledamöter i arbetsgrupperna och fattar beslut om medlemskap. En annan viktig uppgift för styrelsen är att bevaka medlemmarnas och kommunernas intressen i remissvar och andra yttranden som berör vårt yrkesområde.

Styrelsen består av tio ledamöter. Där bör finnas medlemmar från olika stora kommuner och de bör representera olika ämnesområden.

Ledamöter:

Martin Gustafsson
Ordförande
Jönköpings kommun
Mona Stensmar Petersen
Vice ordförande
Karlstads kommun
Elisabet Bremberg
Ledamot
Stockholms stad
Frida Wahlström
Webbplatsansvarig
Eskilstuna kommun
Max Wehlin
Ledamot
Halmstad kommun
Jens Nilsson
Ledamot
Lunds kommun
Daniel Levisson
Ledamot
Umeå kommun
Magnus Eriksson
Sekreterare
Nyköpings kommun
Harriet Löfqvist Statistiska centralbyrån
(adjungerad)
Magnus Forslund
Kassör
Sveriges Kommuner och Landsting
(adjungerad)

 

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen@ksp.se.

Revisorer:

Göran Carlsson Trollhättans stad
Henrik Gustafsson Göteborgs stad

 

Valberedning:

Charlotte Lundberg
Sammankallande
Norrköpings kommun
Marianne Toreblad Helsingborgs stad
Andreas Zeidlitz Jönköpings kommun
Share