Presentationer från årskonferens 2020

Här kommer de tre inspelade presentationer som genomfördes under KSPs årsmöte den 6 november.

Presentationer

 1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
  1. Presentation: 00:00:00-00:31:30
  2. Diskussion: 00:31:30-00:39:30
 2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
  1. Presentation: 00:39:30-01:08:00
  2. Diskussion: 01:08:00-01:14:30
 3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)
  1. Presentation: 01:15:00-01:33:15
  2. Diskussion: 01:33:15-01:44:41
Share

Årskonferens 2020

Till följd av Covid-19 pandemin hade föreningen en digital konferens år 2020. Detta för att upprätthålla ksp-andan och för att det inte ska gå för lång tid mellan möjligheterna att ”träffa” andra ksp:are. Årskonferensen genomfördes i Stockholm den 6 november 2020.

 

Presentationer

 1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
 2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
 3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)

 

 

Share