ksp-dag i Stockholm den 6 november 2020

För att upprätthålla ksp-andan och för att det inte ska gå för lång tid mellan möjligheterna att fysiskt träffa andra ksp:are så planerar styrelsen för en ksp-dag i Stockholm den 6 november 2020 då även föreningens årsmöte kommer att genomföras.

Vi återkommer med mer information men boka gärna in detta i kalendern redan nu!

Share

Årskonferensen 2020 i Örebro flyttas fram till 2021

På grund av rådande coronaläge har styrelsen beslutat att flytta fram konferensen ett år så vi ses istället i Örebro den 8-10 september 2021. Sedan föreningen bildades som en avknoppning ur statistiska föreningen 1966 har föreningen anordnat 53 årskonferenser i följd. Att det nu i år, 2020, inte blir någon årskonferens är såklart en stor händelse utifrån att denna långa tradition bryts. Men samtidigt är det också ett tecken på de utmaningar som samhället står inför just nu. Vi vet att många medlemmar, med sina kunskaper inom till exempel statistik, gör viktiga insatser idag med att ta fram underlag och göra prognoser. Vi hoppas att coronapandemin snart ska vara över och att saker och ting kan återgå till det normala.

Share

Tack till alla som deltog på ksp:s årskonferens i Umeå den 4-6 september!

Foto: Umeå kommun

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Umeå kommun som som tagit stort ansvar i planering och utförande samt till Christian Skarman, Sweco, som utan tvekan tog sig an uppdraget att moderera konferensen en minut före start. Christian fick bland annat på uppstuds leda en tv-sänd paneldebatt om ett hållbart förhållande mellan stad och landsbygd. Starkt jobbat!

De flesta av presentationerna från konferensen finns att ladda ner under årskonferens 2019. Där hittar du också en sammanställning av utvärderingen som visar på mycket bra betyg, mer 90 procent har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda!

 

Föreningens nyhetsbrev i sin helhet finner du här.

Share