Tack till alla som deltog på ksp:s årskonferens i Umeå den 4-6 september!

Foto: Umeå kommun

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Umeå kommun som som tagit stort ansvar i planering och utförande samt till Christian Skarman, Sweco, som utan tvekan tog sig an uppdraget att moderera konferensen en minut före start. Christian fick bland annat på uppstuds leda en tv-sänd paneldebatt om ett hållbart förhållande mellan stad och landsbygd. Starkt jobbat!

De flesta av presentationerna från konferensen finns att ladda ner under årskonferens 2019. Där hittar du också en sammanställning av utvärderingen som visar på mycket bra betyg, mer 90 procent har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda!

 

Föreningens nyhetsbrev i sin helhet finner du här.

Share