Årskonferens 2019

Välkommen till Umeå där Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) håller sin årskonferens ”Utblick genom Norrlandsfönstret – Nya perspektiv på jämställdhet, hållbarhet och mätbarhet”, den 4-6 september 2019.

Klicka på bilden för att se programmet

Anmälan till årskonferensen görs här!

Ur ett kommunperspektiv sticker Umeå ut på många sätt, inte minst genom spännande stadsutvecklingsprojekt, vilket vi kommer att få höra om och besöka under årskonferensen. Kommunen är också intressant genom sina satsningar på jämställdhets- och hållbarhetsfrågor, sina erfarenheter från kulturhuvudstadsåret, samt sina erfarenheter från många olika EU-projekt.

Konferensens fokus ligger på jämställhet, hållbarhet och mätbarhet ur några olika infallsvinklar. Vi kommer bland annat få lyssna till journalisten Po Tidholm som reflekterar över vad som kan vara ett hållbart förhållande mellan stad och landsbygd, idag och i framtiden. Vad tror vi om framtidens hållbara kommuner och det relativt nyligen sjösatta Agenda 2030? Hur kan vi i våra verksamheter förhålla oss till detta? Som avslutning på konferensen kommer bokaktuella Jonna Bornemark att föreläsa om att mäta det omätbara. Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren som är moderator på årets konferens kommer med sin yrkesbakgrund och som Umebo ge oss spännande infallsvinklar och samtidigt lotsa oss mellan de ibland tvära kasten i programmet.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med planerings- och beslutsunderlag – exempelvis statistiker, allmänutredare, planerare, analytiker och controllers i såväl offentlig som privat sektor. Denna brokiga skara av konferensdeltagare och medlemmar i föreningen är den här föreningens styrka och utgör en spännande mix för att skapa intressanta konferenser.

Share