KSP-dagen 9 september: med årsmöte och föreläsningar

Den planerade medlemsdagen och årsmötet går av stapeln torsdagen den 9 september. Det blir en halvdag som kommer genomföras digitalt. Din medverkan är kostnadsfri. Varmt välkomna! Anmälan sker till styrelsen@ksp.se. Ange namn och organisation. Länk till digitalt möte kommer att mejlas ut i god tid. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på www.ksp.se senast två veckor innan årsmötet.

 

Program för dagen:

13:00 – 14:00 Pandemin och korrekta uppgifter? Emma Frans

I tider av alternativa fakta och fake-news kan det vara svårt att orientera sig i mediebruset. Vad är sant och vad är falskt? Frågorna har ställts på sin spets i pandemitider. Emma Frans har tagit sig an uppgiften att dissekera samtidens informationsflöde och med sin bakgrund inom vetenskap och journalism har hon tack vare sina insatser blivit tilldelad priser såsom Stora Journalistpriset och Årets Folkbildare.

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och tidigare vid University of Oxford. Idag kan vi bland annat läsa hennes artiklar i Svenska Dagbladet där hon är skribent för kolumnen Vetenskapskollen och höra henne som expert i Utbildningsradions Hjärta och Hjärna. Hon har även anlitats flitigt som expert i TV.

Emma Frans, epidemiolog och forskare 

14:00 -14:10 Paus

14:10 – 15:05 Paris: The 15 minutes city

Diana Filippova, är rådgivare till borgmästaren i Paris och hon har ansvar för Paris arbete med ”15-minutersstaden”. Paris har blivit känt för sina tankar med att utveckla ”15-minutersstaden”. Här får vi en möjlighet att lyssna till Diana som berättar om vad Paris menar med ”15-minutersstaden” och hur man ska gå från tanke till handling. Föredraget kommer hållas på engelska.

Diana Filippova, rådgivare till borgmästaren i Paris, med ansvar för arbetet med 15-minutersstaden.

15:05 -15:15 Paus

15:15-16:00 100 års byggnation inom 20 minuters cykelavstånd från city. Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad

Lukas har genom ett särskilt politiskt uppdrag inventerat all byggbar mark inom 20 minuters cykelavstånd från city och med hjälp av stadens äldre byggnadsordningar och ogenomförda stadsplaner från 400 år bakåt försökt hitta konkreta stadsbyggnadslösningar för minst 100 år framåt.

Lukas Memborn, arkitekt och miljöstrateg, Göteborgs stad.

16:00-16:15   Paus

16:15-17:15   Årsmöte

Föreningens traditionella årsmöte. Handlingar kommer finns på hemsidan (www.ksp.se) senast två veckor innan årsmötet.

 17:30-19:00   After work

Vi avslutar dagen med möjligheter till att socialisera och quizza.

 

Share

Befolkningsförändringar i Coronans tid – 2020 som undantag eller det nya normala?

Tack för deltagandet på webbinarium med KSP 9 mars!  Presentationen följdes live av ett 80-tal medlemmar.

2020 var ett annorlunda år på många sätt. Det gäller inte minst kommuners befolkningsförändringar. Det har talats mycket om högre dödstal och många kommuner ser stora förändringar i hur befolkningen utvecklats. För att reda i detta och hur det ser ut i Sveriges kommuner bjöd KSP in SCB:s Tomas Johansson till ett webbinarium om årssiffrorna för befolkningsförändringarna.

Titta på presentationen i efterhand!

 

Presentationen finner du här.

Share

Filmade presentationer från den 6 november

Här kommer de tre inspelade presentationer som genomfördes under KSPs årsmöte den 6 november.

Presentationer

 1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
  1. Presentation: 00:00:00-00:31:30
  2. Diskussion: 00:31:30-00:39:30
 2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
  1. Presentation: 00:39:30-01:08:00
  2. Diskussion: 01:08:00-01:14:30
 3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)
  1. Presentation: 01:15:00-01:33:15
  2. Diskussion: 01:33:15-01:44:41
Share