Medlemsresa: Den gröna omställningen i norr

Nu öppnar vi anmälningen till ksps medlemsresa till Skellefteå, Boden och Luleå kommuner under perioden 22 till 24 maj. Under tre dagar kommer vi att få titta på genomförda, pågående och kommande stora etableringar samt fördjupa oss i hur dessa stora investeringar påverkar kommunerna och deras planering. 

Ksp bjuder in till en medlemsresa till Norrbotten och Västerbotten till kommunerna med de största industriella investeringarna i Sverige på årtionden. Det finns en rad utmaningar i arbetet med att ställa om ett samhälle. Kommuner och regioner måste gå före och driva omställningen. Under en kort period av tid ska dessa etablerings- och expansionskommuner tillskapa en stor mängd nya bostäder, utveckla infrastruktur och genom snabb befolkningstillväxt möta kraftigt ökade behov inom kompetensförsörjning. Det är en enorm möjlighet och en lika stor utmaning, förknippad med betydande ekonomiska åtaganden, som ställer stora krav på kommunerna. 

 

Anmälan sker här.

Programmet finner du här.

 

Styrelsen har förhandsbokat ett antal rum på hotell i Skellefteå och Luleå. Dessa förhandsbokningar gäller endast under två veckor sedan släpps rummen. För att garantera plats är det bra att anmäla och boka resa samt hotell så snart som möjligt. Länkar till bokning sker direkt från programmet. Resa till Skellefteå och från Luleå bokas med fördel så snart som möjligt.

 

Share

Medlemmar hjälper varandra!

Inom ksp:s arbetsgrupp Visualiseringsgruppen har det under året pågått ett arbete med att skapa en lathund kring att hämta statistik från SCB:s publika databaser för automatiserade uppdateringar. Nu är rapporten klar och redo att användas av våra medlemmar.

Du kan finna rapporten under våra medlemssidor.

Share

Skånska demografidagen 2024

Den 8 mars anordnas en dag om befolkningen i Sverige och Skåne för intresserade tjänstepersoner. Skånska demografidagen 2024 är ett samarbete mellan Malmö stad, Helsingborg stad, Lunds kommun, Region Skåne och KSP.

Program:

9:30 Välkomstfika

9:50 Introduktion

10:00 Martin Dribe (Centrum för ekonomisk demografi): Varför är fruktsamheten så låg?

10:40 Pernilla Johansson (Swedbank): Konjunkturläget i Sverige och Skåne

11:20 Johanna Olsson Selerud (Migrationsverket): Migration till Sverige och Skåne

12:00 Lunch på Nelly’s Food Etc

13:00 Gruppdiskussioner

14:30 Fika

14:50 Sammanfattning och avslutning

 

Tid och plats:

Mötet sker den 8e mars 9:30–15:00

på Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg (Carl Krooks Gata 16).

 

Anmälan:

Anmälan sker senast den 20:de februari via här.

 

Programmet finner du här.

 

Share