Seminarium om datainsamling den 18 oktober i Linköping

Föreningen Sveriges Marknadsundersökare (SÖK), ESOMAR Sverige, Surveyföreningen och Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) inbjuder, i samarbete med Sveriges Marknadsundersökningsköpares Förening (SMUF), till ett heldagsseminarium med temat

Vilka verktyg har vi att tillgå när det idag krävs snabba svar från en mångkulturell befolkning som inte vill svara?

tisdagen den 18 oktober 2016 på Frimurarehotellet i Linköping.

Klicka här för mer information, program och anmälan

Share