Medlemsregister

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt system för hantering av medlemsuppgifterna. Det har blivit enklare för medlemmar att uppdatera och hantera sina egna uppgifter. Gå till Medlemssidorna och välj “Uppdatera medlemsuppgifter”. När du skriver in din e-postadress så får du inom kort en länk till en sida där du kan uppdatera dina uppgifter.

Det blir också lättare för medlemmar att söka i registret. Du kan söka på förnamn, efternamn eller arbetsgivare för att hitta kollegor inom ksp. Du hittar medlemsregistret under Medlemssidor och “Visa medlemsregister”.

Share

ksp:s årskonferens 2014

ksp:s årskonferens 2014, med temat ”Utan spaning ingen aning, trendspaning i statistikdjungeln” hölls på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm den 3-5 september. Utvärderingen av konferensen visar att de flesta deltagarna var mycket nöjda men också att det finns skillnader i intresse mellan statistiker och planerare. Att locka och tillgodose båda grupperna är en utmaning att ta hänsyn till för styrelsen i planeringen inför nästa års konferens. Förutom bra betyg på föreläsningarna fick kringaktiviteter som busstur och middagar mycket höga betyg!

Utvärderingen från workshopen om framtidens ksp
Årskonferensen avslutades med en workshop om framtidens för föreningen, där tre frågor diskuterades:
– Hur gör vi föreningen mer känd?
– Vilka möjligheter har medlemmarna att vara aktiva i föreningen?
– Hur ska konsulternas roll i föreningen och i arbetsgrupperna se ut?

I den gemensamma diskussionen framkom att föreningens heterogena målgrupp är både en utmaning och en möjlighet. Många yrkesgrupper skulle kunna vara med i föreningen, samtidigt som det är en fördel att de flesta arbetar inom samma område. För möjligheten att vara aktiv i föreningen ser det väldigt olika ut för medlemmarna, men för att kunna bidra med sin tid är det viktigt att kunna motivera nyttan för sig själv och för sin arbetsgivare. Sociala medier har en viktig roll att spela för att stärka utbytet mellan medlemmarna ytterligare.

Share

Aktuellt från styrelsen

ksp:s 49:e årskonferens hölls den 3-5 september i år. Omkring 70 deltagare träffades i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm för seminarier på dagarna och nätverkande på kvällarna.

På årsmötet den femte september avtackades Marianne Toreblad, mångårig och engagerad ordförande. Den nya styrelsen hade ett första styrelsemöte den 10 oktober. På detta möte påbörjades planeringen inför årskonferens i Nyköping 2015. En annan fråga som diskuterades var hur föreningen kan bli mer synlig. Det här medlemsbrevet är ett steg i den riktningen. Ambitionen är att brevet ska komma ut en gång på hösten och en gång på våren. Ni är mer än välkomna att komma med information och nyheter.

En fråga som diskuterades på årskonferensens workshop om framtidens ksp var hur vi kan behålla våra medlemmar och samtidigt locka nya medlemmar utan att tappa den familjära ksp-andan. Vi i styrelsen ser gärna att våra medlemmar hjälper till med att göra ksp och årskonferensen känd genom information och marknadsföring i era befintliga nätverk. Vid workshopen framgick att föreningen behövs och fyller en funktion.

Share