Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram och dess uppföljning

De flesta av oss medlemmar i KSP har arbetsuppgifter inom antingen statistik eller planering, medan några är lyckliga att ha båda. Bostadsförsörjningsprogrammet kombinerar dessa områden på ett fantastiskt sätt och här har jag själv fått förtroendet att tillsammans med några kollegor ta fram ett nytt koncept för bostadsförsörjningsprogrammet.

Under försommaren 2017 antogs Umeå kommuns aktuella bostadsförsörjningsprogram efter nära 2 års arbete. Det nya bostadsförsörjningsprogrammets omvärldsanalys medförde att intryck av flera av KSPs medlemmars bostadsförsörjningsprogram togs. Konkreta exempel är tydliga kopplingar mellan mål, åtgärder och uppföljning från Västerås, hushållsprognoser och områdesspecifika bostadsbehov från Sundsvall och tydliga behovsprognoser från kommunala verksamheter från Jönköping. Intryck togs även från mindre kommuner där exempelvis uppdelningen av rapporten i beslutsdel och informationsdel tydliggjorts.

Under 2018 genomfördes den första uppföljningen av programmet där beslutade mål och indikatorer presenterades och följdes upp.

 

Det vi är mest stolta över med det nya programmet är den tydliga uppdelningen mellan beslutsdel och informationsdel som förenklar för politiken att veta vad de egentligen beslutar om, kopplingen mellan mål, åtgärder, ansvar och uppföljning samt försöket att tydliggöra hur lång tid det kan ta från idéstadiet till färdigställda bostäder.

/Daniel Levisson medförfattare till Bostadsförsörjningsprogrammet

Bostadsförsörjningsprogrammet finner du här och uppföljningen av programmet finner du här.

Umeå samlar löpande rapporter på sin hemsida https://www.umea.se/rapporter

Share