Årskonferens 2012

Årskonferensen hölls i Norrköping den 5-7 september och besöktes av omkring 90 personer. Temat för konferensen var ”Att analysera och kommunicera statistik på ett engagerande sätt”. Utöver intressanta föredrag kring kommunikation och att presentera olika typer av data bjöds på spektakulär filmvisning på Norrköpings visualiseringscenter C.

Nedan finns presentationer från föredragen samt resultaten från den utvärdering som genomfördes efter konferensen.

Arbetets museum och Visualiseringscenter i Norrköping

Föredrag och presentationer från konferensen i Norrköping

 • Norrköping och kommunsamarbete, Ulf Arumskog  Ladda ner
 • Vision Industrilandskapet bygger varumärket, Tina Vennerholm  Ladda ner
 • Nå ut med dina resultat i media på bästa sätt, Ida Nilsson  Ladda ner
 • Effektiv visuell kommunikation, Jens Tärning  Ladda ner
 • Visa data! Joakim Malmdin  Ladda ner
 • Upptäck valen 2010 i interaktiv form, Stefan Svanström  Ladda ner
 • Att mäta skräp är inte bortkastat, Stefan Svanström  Ladda ner
 • Påverkas din inkomst av vem du gifter dig med?  Paul Nystedt  [Ingen presentation]
 • Framtidsanalys som planeringsinstrument, Monica Rosander  Ladda ner
 • Framtiden för Sveriges officiella statistik, Svante Eriksson  Ladda ner
 • Ny hushålls-, boende- och bostadsstatistik, Margareta Carlsson  Ladda ner
 • Utveckla dialogen med medborgare! Anders Nordh  Ladda ner
 • Modeller för små och stora beslut, Pontus Matstoms  Ladda ner

Utvärdering av konferensen
Resultat (pdf-dokument)

Konferensprogrammet
Ladda ner programmet

Foton från konferensen
Bilder
Fler bilder (extern länk) 

Share