HoB-gruppen

Arbetsgruppen för HoB-frågor arbetar med frågor som rör hushålls- och bostadsstatistik och närbesläktade frågor. Arbetet sker i nära samarbete med SCB.

Inrättandet av ett lägenhetsregister och underlag för ny hushållsstatistik är aktuella frågor för gruppen. Tidigare stod folk- och bostadsräkningarna i fokus.

Medlemmar

Simon Sköld, sammankallande Helsingborg
Henrik Gustavsson Göteborg
Gunnar Lignell Västerås
Per-Erik Mårtensson Gävle
Lina Sjölin Stockholm
Adjungerade
Margareta Carlsson SCB
Tomas Blomqvist SCB
Edith Ringmar Sveriges Kommuner och Landsting
Martin Verhage SCB

 

Relaterade dokument

 

Share