Temadag – befolkningsprognoser under osäkra tider

ksp:s prognosgrupp bjuder tillsammans med SKL in till en temadag tisdag den 10 maj om befolkningsprognoser under osäkra tider. Under dagen kommer ett antal aktuella frågor med kopplingar till prognosarbete att behandlas, bl.a. bedömningar över antalet flyktingar på kommunal nivå, nybyggnadsprognoser och hur man kan hantera osäkerheter i prognoser. Temadagen hålls hos SKL i Stockholm till självkostnadspriset 400 kr. Mer info och anmälan i separat pdf.

Läs hela programmet här

Temadagen är fulltecknad och det går tyvärr inte att anmäla sig längre.

Share