Behov av ny arbetsgrupp

Vid årskonferensen i Nyköping fick styrelsen till uppgift att se över vilka aktiviteter som pågår inom föreningens fyra arbetsgrupper. Som ett led i detta arbete undersöker vi nu om det finns intresse att starta upp en ny arbetsgrupp inom fältet presentation och visualisering av statistik.
Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp? Vi har startat en diskussion i ksp:s grupp på Linkedin där vi hoppas att våra medlemmar lyfter fram synpunkter och diskuterar innehåll och inriktning.

Gå till diskussionsforumet

Share