Årskonferens 2011

KSP:s årskonferens 2011 gick av stapeln i Karlstad den 7-9 september. Över 100 besökare från hela landet samlades och utbytte erfarenheter, lyssnade till intressanta föredrag samt diskuterade och nätverkade. I samband med årskonferensen hölls också föreningens årsmöte, som bland annat resulterade i valet av Marianne Toreblad, Helsingborgs stad, till ny ordförande. Avslutningsvis lämnades stafettpinnen över till Norrköpings kommun, som anordnar nästa års konferens/årsmöte tillsammans med styrelsen för KSP.

Utvärderingsenkät

Föredrag och presentationer från konferensen i Karlstad

  • Staden med den glada solen Presentation
  • Gilla Karlstad! Presentation
  • Få ut det mesta av din undersökning Del 1 Del 2
  • Som man frågar får man svar Presentation
  • Hur träffsäker är befolkningsprognosen? Del 1 Del 2
  • Arbetsförmedlingen – kan de göra prognoser? Presentation
  • Hur jag lyckats som idrottsman med hjälp av statistik [Ingen presentation]
  • Geodataportalen som planeringsverktyg Del 1 Del 2 Del 3
  • Att använda nyckeltal i planeringsarbetet [Ingen presentation]
  • Reality Bites Presentation

Konferensprogrammet

Bilder från konferensen

Share