Bli medlem i ksp

Vem kan bli medlem?

Du är välkomman att bli medlem i ksp om du arbetar med statistik, utredningar med koppling till strategisk planering och samhällsplanering. Arbetsgivaren kan vara en kommun, region eller en statlig myndighet, men även du som är anställd hos en annan uppdragsgivare inriktad mot kommunal och regional verksamhet kan bli medlem.

Det är också önskvärt att du har en lämplig högskoleutbildning med inslag av statistik och/eller planering. Medlemskapet är personligt. Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per år.

Du blir enkelt medlem genom att skicka e-post till medlemsansvarige:
medlemmar@ksp.se

Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk där du själv kan slutföra registreringen genom att fylla i ytterligare uppgifter.

Om du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter kan du mejla info@motesledarna.se dina nya uppgifter så uppdaterar de registret. Uppgifterna i registret är namn, e-postadress, arbetsgivare, postadress samt  fakturaadress.

Share