Årskonferens 2020

Till följd av Covid-19 pandemin hade föreningen en digital konferens år 2020. Detta för att upprätthålla ksp-andan och för att det inte ska gå för lång tid mellan möjligheterna att ”träffa” andra ksp:are. Årskonferensen genomfördes i Stockholm den 6 november 2020.

 

Presentationer

  1. Malmös flyttkedjeanalys – Karl McShane (Malmö stad)
  2. Befolkningsprognos i Coronans tid – Christian Skarman (Sweco)
  3. Ny, bättre, snabbare sysselsättningsstatistik – Susanne Gullberg Brännström (SCB)

 

 

Share