Årskonferens 2024!

Återblick och utblick – vallfärd mot bättre vetande

4-6 september 2024 i Uppsala

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, inbjuder härmed till årskonferens. Den vänder sig till alla som arbetar med olika typer av planeringsfrågor och tar fram underlag i form av statistik och analys i kommuner och regioner eller är allmänt intresserade av statistik och planering.

För anmälan, program och mer information gå in på länken: Årskonferens 2024

Välkomna,

ksp-styrelsen

ps

I samband med konferensen håller SCB i en workshop med Sveriges kommuner och regioner där du får en möjlighet att diskutera vilken statistik du använder och vilken du saknar.

Läs mer här.

ds 

Share

Medlemsresa: Den gröna omställningen i norr

Under tre dagar i slutet av maj gav sig 25 medlemmar ut på en medlemsresa till de Norrbotten och Västerbotten. På dessa dagar fick vi titta på genomförda, pågående och kommande stora etableringar samt fördjupa oss i hur dessa stora investeringar påverkar kommunerna och deras planering. 

Medlemsresan till Norrbotten och Västerbotten till kommunerna med de största industriella investeringarna i Sverige på årtionden gick av stapeln mellan den 22 och 24 maj. Vi fick lyssna till de utmaningar i arbetet med att ställa om ett samhälle som Skellefteå, Boden och Luleå nu är mitt uppe i. I den gröna omställningen måste kommuner och regioner måste gå före och driva omställningen. Under en kort period av tid ska dessa etablerings- och expansionskommuner tillskapa en stor mängd nya bostäder, utveckla infrastruktur och genom snabb befolkningstillväxt möta kraftigt ökade behov inom kompetensförsörjning. Det är en enorm möjlighet och en lika stor utmaning, förknippad med betydande ekonomiska åtaganden, som ställer stora krav på kommunerna. 

 

Presentationer från besöket finner du här.

Skellefteå, Simon Markusson

Boden, Stina Burström

Luleå, Daniel Rova

LKAB, Johan Breheim

CERUM, Johan Lundberg

CERUM, Moa Hedström

CERUM, Mattias Näsman

CERUM, Nils Björling

 

 

Styrelsen tackar för en välbesökt medlemsresa och önskar våra medlemmar välkomna till årskonferensen i Uppsala!

 

Share

Medlemmar hjälper varandra!

Inom ksp:s arbetsgrupp Visualiseringsgruppen har det under året pågått ett arbete med att skapa en lathund kring att hämta statistik från SCB:s publika databaser för automatiserade uppdateringar. Nu är rapporten klar och redo att användas av våra medlemmar.

Du kan finna rapporten under våra medlemssidor.

Share