Tack för ett välbesökt demografiseminarium!

KSPs styrelse skickar ut ett särskilt tack till våra två föreläsare på det välbesökta seminariet som gick av stapeln den 28 mars 2023.

Att få lyssna till Stefan Svanströms initierade föreläsning om hur svenska kommuner utvecklats över tid och den upplysande presentationen av Gunnar Andersson om prognosmakares utmaning med att förstå framtida utveckling av antalet födda i våra kommuner var en ynnest. 

 

Stefan Svanströms presentation om hur kommunerna förändrats under 70 år finner du här.

Professor Gunnar Anderssons presentation om barnafödandet i Sverige finner du här.

Share
Share

Medlemsresa till Beneluxländerna 10-12 maj!

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, har en lång tradition av medlemsresor. Nu vill vi bjuda in dig till en studieresa till Beneluxländerna.

Två varianter av resan erbjuds, nämligen ett statistikspår som innehåller ett besök på Eurostat i Luxemburg och ett planeringsspår som innehåller ett besök i Rotterdam i Nederländerna. Upplägget innebär att styrelsen står för all planering av studiebesök och sociala aktiviteter. Resedeltagarna förväntas själva boka sin resa till och från Bryssel samt övernattningen.  Förutom de intressanta studiebesöken ger resan möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter med likasinnade från andra kommuner. Det blir gemensamma luncher och middagar och viss tid för egna upptåg.

Vår förhoppning är att resan ska ge nya kunskaper och erfarenheter som resedeltagarna kan ta med hem till sina kollegor. Anmälan görs via en länk på föreningens hemsida www.ksp.se. Där finns också ett detaljerat program för studieresan.

Vi ser fram emot din anmälan senast den 31 mars 2023. Antalet platser är begränsat till 25 och först till kvarn gäller. För att vara säker på att få en plats bör du därför anmäla dig så fort som möjligt.

Här kan du anmäla dig.

Här finner du medlemsresans program.

Share