Webbplatsinfo

Webbansvarig
Ansvarig för uppdateringar av innehållet på hemsidan är Daniel Levisson.

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På ksp:s webbplats används en så kallad sessionscookie. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används för att hantera utseendet på menyn och – om du har loggat in som medlem – för att släppa in dig på medlemssidorna.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Share