Kontakt

Kontakta styrelsen

Mona Stensmar Petersen (vice ordförande)
E-post: styrelsen@ksp.se

Medlemsfrågor

Medlemsfakturor hanteras av Mötesledarna AB
E-post: info@motesledarna.se 

Medlemsansvarig ksp är Max Wehlin
E-post: medlemmar@ksp.se 

Frågor och synpunkter kring hemsidan

Webbplatsansvarig är Daniel Levisson
E-post: webmaster@ksp.se 

Share