Årskonferens 2024!

Återblick och utblick – vallfärd mot bättre vetande

4-6 september 2024 i Uppsala

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, inbjuder härmed till årskonferens. Den vänder sig till alla som arbetar med olika typer av planeringsfrågor och tar fram underlag i form av statistik och analys i kommuner och regioner eller är allmänt intresserade av statistik och planering.

För anmälan, program och mer information gå in på länken: Årskonferens 2024

Välkomna,

ksp-styrelsen

Share

Medlemsresa: Den gröna omställningen i norr

Nu öppnar vi anmälningen till ksps medlemsresa till Skellefteå, Boden och Luleå kommuner under perioden 22 till 24 maj. Under tre dagar kommer vi att få titta på genomförda, pågående och kommande stora etableringar samt fördjupa oss i hur dessa stora investeringar påverkar kommunerna och deras planering. 

Ksp bjuder in till en medlemsresa till Norrbotten och Västerbotten till kommunerna med de största industriella investeringarna i Sverige på årtionden. Det finns en rad utmaningar i arbetet med att ställa om ett samhälle. Kommuner och regioner måste gå före och driva omställningen. Under en kort period av tid ska dessa etablerings- och expansionskommuner tillskapa en stor mängd nya bostäder, utveckla infrastruktur och genom snabb befolkningstillväxt möta kraftigt ökade behov inom kompetensförsörjning. Det är en enorm möjlighet och en lika stor utmaning, förknippad med betydande ekonomiska åtaganden, som ställer stora krav på kommunerna. 

 

Anmälan sker här.

Programmet finner du här.

 

Styrelsen har förhandsbokat ett antal rum på hotell i Skellefteå och Luleå. Dessa förhandsbokningar gäller endast under två veckor sedan släpps rummen. För att garantera plats är det bra att anmäla och boka resa samt hotell så snart som möjligt. Länkar till bokning sker direkt från programmet. Resa till Skellefteå och från Luleå bokas med fördel så snart som möjligt.

 

Share

Medlemmar hjälper varandra!

Inom ksp:s arbetsgrupp Visualiseringsgruppen har det under året pågått ett arbete med att skapa en lathund kring att hämta statistik från SCB:s publika databaser för automatiserade uppdateringar. Nu är rapporten klar och redo att användas av våra medlemmar.

Du kan finna rapporten under våra medlemssidor.

Share