Årskonferens 2016

Sverige – allt längre från medelvärdet?

Social hållbarhet var temat för årets konferens. Demokrati, inflytande, jämställdhet, hälsa, livskvalitet, utbildning och bostäder är exempel på några faktorer som medverkar till social hållbarhet. Statistik visar att skillnaderna i till exempel hälsa, medellivslängd och utbildningsnivå ökar mellan olika kommuner och mellan städernas olika stadsdelar. Sveriges kommuner och städer står inför många framtida utmaningar.

Att föreningens årskonferens 2016 hölls i Linköping känns roligt med tanke på att föreningen bildades i just Linköping år 1966.

ksp2016

Ladda ner programmet

 

Share