Välkommen till årskonferens 3 – 5 september i Stockholm

Årets årskonferens hålls på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) i Stockholm den 3 – 5 september 2014 och har temat

Utan spaning ingen aning – trendspaning i statistikdjungeln

Ladda ned inbjudan och program till ksp:s årskonferns 2014
Anmäl dig till konferensen här!
Kallelse och handlingar till föreningens årsmöte 2014 i Stockholm

Antalet platser på konferensen är begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men kan överlåtas på en annan person. Sista anmälningsdag är 25 augusti 2014. Om du anmäler dig före den 20 juni så får du en present när du kommer till konferensen.

Om ksp

Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresseförening för kommunalt verksamma planerare, utredare och statistiker med arbetsuppgifter som t.ex. prognoser, analyser, uppföljning och utvärdering.

Föreningen har 237 medlemmar. De allra flesta är verksamma i primärkommuner, men vi har även medlemmar i kommunägda bolag, Sveriges kommuner och landsting (SKL), regionala organ, högskolor, universitet, SCB och Boverket.

ksp:s viktigaste forum för erfarenhetsutbyte, kontakter och kompetensutveckling är våra årskonferenser. Hit är alla medlemmar väkomna!

Share