Välgjorda rapporter från våra medlemmar!

Här kan man tipsa om intressanta analyser eller rapporter som ni själva eller någon annan medlem skapat under de senaste året som fler kan dra nytta av att läsa. Sidans huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för intressanta samtal mellan våra medlemmar före, under och efter vår gemensamma årskonferens. En förhoppning är att vi som medlemmar får ta del av och ta inspiration till goda analyser eller sätt att presentera resultat.

 

En förhoppning är att detta skapar än bättre förutsättningar till konstruktivt mingel under årskonferensen.

Share