Konferens

KSPs årsmöte innehöll ett antal föreläsningar som filmades så att medlemmar som inte kunde deltaga kan få ta del av presentationen. Nedan kan ni se presentationerna i dess helhet. Filmerna kommer att ligga uppe på KSPs hemsida i 6 månader.

Share