Prognosgruppens resa till Wien

ksp:s prognosgrupp gjorde i slutet av maj 2015 en studieresa till Wien.

Resans första studiebesök gjordes på Vienna Institute of Demography. Institutet analyserar och utvärderar sociala och ekonomiska konsekvenser av den demografiska utvecklingen.

Nästa studiebesök gick till International Institute for Applied System Analysis (IIASA), som grundades 1972 som en neutral forskningsanläggning där forskare från både öst- och västblocket kunde mötas för att samarbeta runt globala frågor.

Det tredje studiebesöket gick till Statistik Wien, staden Wiens egnastatistikavdelning med samlingsnamnet ”Avdelningen för ekonomi, arbete och statistik”.

Det sista besöket gick till Statistik Austria, som är Österrikes motsvarighet till Statistiska centralbyrån där gruppen besökte den avdelning som ansvarar för att göra befolkningsprognoser.

Läs hela reseberättelsen

Share