ksp och sociala medier

Ett önskemål från flera medlemmar har varit att ksp ska bli mer synligt på olika sociala medier och det kommer vi att nysatsa på under 2015. Föreningens Facebooksida kommer att göras om till en grupp, för att i högre grad möjliggöra diskussioner mellan medlemmar. Vi kommer också att använda oss av yrkesnätverket LinkedIn i samma syfte.

Vi kommer att bjuda in samtliga medlemmar att utnyttja dessa kanaler för frågor, diskussioner, tips med mera.

Har ni frågor eller synpunkter angående Facebook eller LinkedIn, kontakta Alf Fyhrlund som är redaktör för sociala medier. alf.fyhrlund[at]gmail.com

Den gemensamma webbsidan, www.ksp.se, används som tidigare som huvudportal för föreningens verksamhet. Om du har frågor eller synpunkter kring webbplatsen kontakta Magnus Forslund, som är webbplatsansvarig. webmaster.ksp[at]gmail.com

Share