ksp:s årskonferens 2014

ksp:s årskonferens 2014, med temat ”Utan spaning ingen aning, trendspaning i statistikdjungeln” hölls på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm den 3-5 september. Utvärderingen av konferensen visar att de flesta deltagarna var mycket nöjda men också att det finns skillnader i intresse mellan statistiker och planerare. Att locka och tillgodose båda grupperna är en utmaning att ta hänsyn till för styrelsen i planeringen inför nästa års konferens. Förutom bra betyg på föreläsningarna fick kringaktiviteter som busstur och middagar mycket höga betyg!

Utvärderingen från workshopen om framtidens ksp
Årskonferensen avslutades med en workshop om framtidens för föreningen, där tre frågor diskuterades:
– Hur gör vi föreningen mer känd?
– Vilka möjligheter har medlemmarna att vara aktiva i föreningen?
– Hur ska konsulternas roll i föreningen och i arbetsgrupperna se ut?

I den gemensamma diskussionen framkom att föreningens heterogena målgrupp är både en utmaning och en möjlighet. Många yrkesgrupper skulle kunna vara med i föreningen, samtidigt som det är en fördel att de flesta arbetar inom samma område. För möjligheten att vara aktiv i föreningen ser det väldigt olika ut för medlemmarna, men för att kunna bidra med sin tid är det viktigt att kunna motivera nyttan för sig själv och för sin arbetsgivare. Sociala medier har en viktig roll att spela för att stärka utbytet mellan medlemmarna ytterligare.

Share