NABO

NABO betyder Nätverks- och arbetsgruppen för Boendeplanering. NABO skall med avseende på kommunal boendeplanering:
• bevaka medlemmarnas intressen vad gäller underlag och förutsättningar för planeringen med särskilt fokus på boendeplanering som en del av kommunens strategiska planering
• främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna – med särskilt fokus på att utveckla metoder och teknik för nätverksbaserat grupparbete och erfarenhetsutbyte.
• främja medlemmarnas kompetensutveckling inom området.
• främja metodutveckling inom området
• klargöra/stärka medlemmarnas yrkesroll inom boendeplanering för uppdragsgivaren
• stärka den sociala gemenskapen för deltagarna i nätverket

Medlemmar:

Hans Lindberg, sammankallande Pensionär, f.d. Haninge
Magnus Eriksson Nyköping
Lars Sundblad Sigtuna
Ulrika Hägred Boverket
Annette Rydqvist Boverket
Anders Hallberg Statisticon
Karin Lindberg Hyresgästföreningen

 

Relaterade dokument

 

Share