Verksamhet

Föreningen för kommunal statistik och planering, ksp, är en intresseförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området. Det kan handla om strategiutveckling, scenarier, omvärldsanalyser, prognoser och analyser, uppföljning och utvärdering samt programarbete.

Föreningens viktigaste uppgift är att stärka yrkesrollen och fungera som ett nätverk för medlemmarna. Att få tillgång till andras erfarenhet och kunskap höjer din kompetens och gör arbetet roligare. Här är några exempel på vad du får som medlem:

  • Inbjudan till årskonferens, temadagar och studieresor
  • Möjlighet att medverka i arbetsgrupper och nätverk
  • Tillgång till föreningens medlemsregister

 

Share