Malmö stads flyttkedjeanalys

Malmö stad har under slutet av 2019 färdigställt en rapport om de flyttkedjor som uppstår på bostadsmarknaden genom nyproduktion av bostäder. Analyser som baseras på ett stort antal nyproducerade bostäder är ganska ovanliga i Sverige och effekterna på sekundärflyttningar skiljer sig mycket både sett till flyttkedjornas längd och vilka typer av bostäder som ger längst flyttkedjor och därmed skapar störst rörlighet på bostadsmarknaden.

Det som gör Malmö stads analys intressant är också angreppssättet. Analysen är registerbaserad och bygger på data från kommuninvånarregistret kombinerat med lägenhets-, fastighets- och bostadsregistret. De flesta tidigare analyser av flyttkedjor är vanligtvis ett resultat av kontakter med lägenhetsinnehavare i de nyproducerade bostäderna samt kontakt med de personer som flyttat in i bostaden som nuvarande personer flyttat från.

Rapporten är tänkt att besvara den övergripande frågeställningen hur långa flyttkedjorna i Malmö egentligen är. Vi undersöker vidare hur flyttkedjornas längd skiljer sig beroende på vad det är som byggs samt om olika grupper påverkas olika av olika typer av byggnation. Rapporten visar att flyttkedjorna i Malmö är korta och att det är speciellt svårt att genom nybyggnation nå till exempel äldre hushåll och hushåll i låginkomstområden. 

/Karl McShane, författare till rapporten

Rapporten finner du här och rapportens bilagor här.

 

 

Share