Jönköping 2030

Jönköping publicerade under fjolåret en intressant underlagsrapport som på ett praktiskt sätt kombinerar våra medlemmars huvudsakliga frågor inom statistik och planering.

För att en stad ska stå redo att möta kommande prövningar krävs en medvetenhet kring de faktorer, lokala såväl som globala, som väntas påverka kommunen framöver. Genom att identifiera och analysera dessa skapas en bättre förståelse inför de utmaningar och möjligheter till att på egen hand välja vägen för sin framtida utveckling.

Rapportens ansats är övergripande förståelse av de kommande årens utveckling för kommunen och hur väl den utvecklingen står sig i relation med ett antal något större kommuner. Sex avsnitt täcker ämnesområden spännande från nulägesbeskrivningar, omvärldsanalyser och jämförelser med andra kommuner, till prognostiseringar om den framtida utvecklingen.

 

Rapporten ”Jönköping 2030” är en underlagsrapport till vårt visionsarbete. I den har vi bland annat gjort prognoser inom ett antal områden fram till 2030, så kallade sekundära prognoser. Där vi med utgångspunkt från befolkningsprognosen gjort bedömningar om exempelvis antal bilar, antal företag och branschfördelning.

/Andreas Zeidlitz, medförfattare till rapporten

Rapporten finner du här.

Jönköping samlar löpande rapporter på sin hemsida https://www.jonkoping.se/rapporter

Share