Handlingar till årsmötet 2015

Här hittar du alla handlingar inför föreningens årsmöte den 4 september 2015. Kallelsen till föreningens medlemmar publiceras den 19 augusti, övrigt material vartefter det blir klart.

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Revisionsberättelsen
Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser

Kontakta föreningens ordförande om du vill skicka in annat material
(motioner, frågor, synpunkter, förslag)
Martin Gustafsson 
martin.gustafsson[at]jonkoping.se

Share