Aktuellt från styrelsen

ksp:s 49:e årskonferens hölls den 3-5 september i år. Omkring 70 deltagare träffades i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm för seminarier på dagarna och nätverkande på kvällarna.

På årsmötet den femte september avtackades Marianne Toreblad, mångårig och engagerad ordförande. Den nya styrelsen hade ett första styrelsemöte den 10 oktober. På detta möte påbörjades planeringen inför årskonferens i Nyköping 2015. En annan fråga som diskuterades var hur föreningen kan bli mer synlig. Det här medlemsbrevet är ett steg i den riktningen. Ambitionen är att brevet ska komma ut en gång på hösten och en gång på våren. Ni är mer än välkomna att komma med information och nyheter.

En fråga som diskuterades på årskonferensens workshop om framtidens ksp var hur vi kan behålla våra medlemmar och samtidigt locka nya medlemmar utan att tappa den familjära ksp-andan. Vi i styrelsen ser gärna att våra medlemmar hjälper till med att göra ksp och årskonferensen känd genom information och marknadsföring i era befintliga nätverk. Vid workshopen framgick att föreningen behövs och fyller en funktion.

Share

Nytt medlemsregister

Nu byter vi system för hantering av medlemsuppgifterna. Det blir enklare för medlemmar att uppdatera och hantera sina egna uppgifter. Gå till Medlemssidorna och välj ”Uppdatera medlemsuppgifter”. När du skriver in din e-postadress så får du inom kort en länk till en sida där du kan uppdatera dina uppgifter.

Det blir också lättare för medlemmar att söka i registret. Du kan söka på förnamn, efternamn eller arbetsgivare för att hitta kollegor inom ksp. Du hittar medlemsregistret under Medlemssidor och ”Visa medlemsregister”.

Share